EN | DE
 
 

 

strona główna
kim jesteśmy
misja
wydania
katalog
warunki
biuletyn
kontakt

Kto?

Adam Jarczyk, urodzony w roku 1970 i zamieszkały w Zabrzu (Polska) jest założycielem i dyrektorem wydawnictwa ad artem musicae. Śpiewem chóralnym zajmuje się od wielu lat i miał w tym okresie okazję zapoznać się z najróżniejszymi typami muzyki chóralnej. Wraz z chórem młodzieżowym uczestniczył w wielu konkursach międzynarodowych, z których zespół zwykle przywoził najwyższe nagrody. W międzyczasie ukończył studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, zdobywając tytuł magistra inżyniera w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji. Po kilku latach pracy w tej branży zmienił kierunek kariery zawodowej, podążając za swoimi zainteresowaniami językowymi i zajął się tłumaczeniami technicznymi, co dało mu niezbędne podstawy do roli naszego specjalisty technicznego (jak dotąd zajmuje sięgłównie tworzeniem i utrzymaniem serwisu WWW oraz katalogu wydawnictwa).

Jako zawodowy tłumacz odpowiada też za polską wersję katalogu i serwisu WWW oraz wszystkich polskich wersji dokumentów niezbędnych w naszym przedsięwzięciu. Lecz wróćmy do muzyki: w trakcie kariery zawodowej Adam zainteresował się międzynarodowymi projektami muzycznymi, kilka razy pod rząd został wybrany jako polski uczestnik projektu Multinational Chamber Choir in Austria, a w roku 2000 został jednym z założycieli międzynarodowego projektu Early Music Days Vienna. Poza tym, co bynajmniej nie jest najmniej ważne, zajmuje się nadawaniem ostatecznego wyglądu wydaniom ad artem musicae, przygotowanym uprzednio przez pozostałych członków zespołu.


Manfred Novak, urodzony w roku 1977 i zamieszkały w Wiedniu (Austria), przebywający obecnie tymczasowo w Amsterdamie w Holandii, jest głównym doradcą muzykologicznym ad artem musicae w dziedzinie muzyki dawnej; dla naszego wydawnictwa pracuje również jako kompozytor i aranżer. Z zawodu muzyk, w trakcie studiów spędził pełen rok nauki w Goteborgu w Szwecji (2003/2004), a ostatecznie uzyskał podwójny tytuł magistra w dziedzinie muzyki organowej i muzyki Kościoła katolickiego (w tym drugim przypadku ze szczególnym naciskiem na improwizację organową i kompozycję) w Wyższej Szkole Muzyki i Sztuki Dramatycznej w Wiedniu, Austria.

Obecnie kontynuuje studia podyplomowe pod kierownictwem prof. Jacquesa van Oortmessena w Amsterdamskim Konserwatorium, specjalizując się głównie w muzyce dawnej, wykonawstwie historycznym, a obecnie — co jest jego projektem naukowym w ramach studiów — zajmuje się edycją najstarszego istniejącego manuskryptu nowej niemieckiej tabulatury organowej. Jest naszym najlepszym ekspertem w dziedzinie muzykologii i najbardziej cenionym doradcą.

Lecz jego zainteresowania muzyczne nie ograniczają się do muzyki dawnej: jako dodatkową specjalizację wybrał dziedzinę Spirituals, pogłębiając swoją wiedzę o tej ważnej karcie z historii muzycznej Ameryki. Jako wokalista czynnie udziela się w stylach tak odmiennych od siebie jak muzyka dawna czy też barbershop (i nie tylko). Poza występowaniem jako organista koncertowy i kościelny, grą na innych instrumentach klawiszowych oraz edycją muzyki i komponowaniem na zamówienie Manfred Novak od roku 2002 pełni również rolę dyrektora muzycznego międzynarodowego zespołu Early Music Days Vienna oraz, mającego swoją siedzibę w Wiedniu i złożonego ze śpiewaków dwóch krajów, zespołu Vokalensemble Mosaik.


Monika Fahrnberger, urodzona w roku 1963, pochodząca i zamieszkała w Wiedniu, jest odpowiedzialna głównie za pomoc w badaniach i przygotowaniu wydań oraz doborze utworów do katalogu wydawnictwa, wprowadzanie materiału muzycznego, tworzenie angielskich wersji dokumentów i kwestie organizacyjne. Śpiewanie kocha od wczesnego dzieciństwa — odkąd tylko pamięta. Ta miłość do muzyki, pielęgnowana już w rodzinie, rosła stale przez lata i przyczyniła się do tego, że już jako nastolatka udzielała się aktywnie w wielu chórach zajmujących się różnymi typami muzyki. Interesując się nie tylko muzyką, studiowała teologię oraz anglistykę i amerykanistykę na Uniwersytecie Wiedeńskim oraz pobierała prywatne lekcje zarówno z muzyki, jak i kilku innych języków poza tymi, które poznała już w szkole.

Obecnie pracuje w Uniwersytecie Wiedeńskim na wydziale anglistyki i amerykanistyki oraz czynnie zajmuje się tłumaczeniami. Interesuje się muzyką jako środkiem nawiązywania kontaktów, należy do komitetu doradczego ChoralNet Internet Center for Choral Music i jest aktywną członkinią International Federation of Choral Music. Była delegatką na kilku sympozjach chóralnych (World Symposium on Choral Music) i zamierza dalej angażować się międzynarodowo na jeszcze wyższym poziomie. Wspiera aktywnie Manfreda Novaka śpiewając w Vokalensemble Mosaik oraz Early Music Days Vienna (jest współzałożycielką tej grupy), oraz w dziedzinie techniki głosu i doboru repertuaru; jest odpowiedzialna za kwestie organizacyjne tych dwóch grup.

© Adam Jarczyk & Monika Fahrnberger, 2008